„Pro učitele chemie na základních a středních školách jsme vytvořili aplikaci s ověřenými školními experimenty a integrovanou evidencí chemikálií a vybavení. Díky elegantnímu propojení skladového hospodářství s databází experimentů mohou učitelé nejen procházet všechny pokusy jeden po druhém, ale mohou si i jednoduše vybrat pouze ty, ke kterým mají vše potřebné. Zároveň mají učitelé vždy perfektní přehled o tom, jaké chemikálie mají nakoupené, kolik jich mají k dispozici a kde je mají umístěné.“Hledejte nové pokusy

Databáze pokusů obsahuje 100 návodů, řazených dle různých kategorií. U každého pokusu najdete krátký popis, podrobný postup, včetně nezbytné časové dotace, potřebné chemikálie a vybavení, poznámky a postřehy pro správné provedení pokusu, informace o bezpečnosti nebo třeba video.

Mějte pořádek ve svých chemikáliích

Evidence skladového hospodářství a seznam dostupného laboratorního vybavení umožňuje učitelům mít vždy dokonalý přehled o jejich množství a umístění.

Získávejte jednoduše informace o chemikáliích

Ke každé chemikáli jsme vložili detailní info, jako je vzorec, popis, výskyt, příprava, použití, fyzikálně-chemické vlastnosti nebo informace o bezpečnosti.

Máte zájem o plnou verzi Pokusnice?


V případě zájmu o licenci na další období kontaktujte UP prostřednictvím e-mailové adresy: cognika@upol.cz

Autoři

Václav Bazgier

Vědecko-výzkumný pracovník na Katedře fyzikální chemie a Laboratoři růstových regulátoru PřF Univerzity Palackého. Zabývá se počítačovými metodami hledání a návrhu nových chemických látek. Je vedoucím projektu Pokusnice a dohlíží na hladký průběh realizace.

Karel Berka

Docent fyzikální chemie a zástupce Univerzity Palackého v bioinformatické infrastruktuře ELIXIR CZ, spoluzakladatel korespondenčního semináře pro chemickou tematiku KSICHT, dřívější autor a spoluorganizátor Chemické olympiády v Olomouckém kraji a zástupce pro studium katedry fyzikální chemie Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Jakub Juračka

Senior developer pracující na několika projektech ve spolupráci mj. s Univerzitou Palackého v Olomouci nebo Ústavem Experimentální botaniky AV ČR. Na projektu Pokusnice zastává funkci hlavního programátora.